Opis kategorij

Opis kategorij omogoča učiteljem jasno predstavitev kaj posamezna kategorija označuje. Na podlagi kategorije izdelka se učitelj odloča ali bo izdelek uporabil pri pouku.

Težavnost

Težavnost izdelka se ocenjuje na 5 stopenjski lestvici. Težavnost prikazuje število zvezdic |*|. Več zvezdic pomeni večjo težavnost izdelka.

|*|  Zelo nezahteven: Učenci lahko popolnoma samostojno z navodili izdelajo opisan izdelek.

|**| Nezahteven:Izdelek je primeren za večje skupine, kjer se ne potrebuje pomoči učitelja. Učenci lahko samostojno brez težav izdelajo izdelek.

|***| Običajna zahtevnost: Izdelek učencem omogoča, da se naučijo novih delovnih operacij, ki jih še ne poznajo. Izdelek pa je zasnovan tako, da so vsi učenci zmožni ustvariti funkcionalen izdelek. Za kakovosten izdelek je potrebno vložiti nekaj več truda.

|****| Zahteven: Izdelki označeni z oceno zahteven, bo od učenca zahteval več potrpežljivosti in morda več poizkusov, da bo izdelek dokončan. Izdelki ocenjeni s štirimi zvezdicami so bolj primerni za nadarjene in motivirane učence.

|*****| Zelo zahteven: Izdelke ocenjene z oceno zelo zahteven ne priporočamo kot izdelek, ki bi ga izdelovali vsi učenci. Izdelek je primeren za nadarjene učence ali za manjše skupine, krožke, delavnice, kjer je prisotnih manj otrok in jim učitelj lahko nudi večjo pomoč.

Predmet

Predmet nam pove pri katerem predmetu je izdelek priporočljivo izdelovati. Le ta odgovarja na učne cilje izbranega predmeta. Učiteljem omogoča, da lažje načrtujejo šolsko leto za posamezni predmet.

Cena

Cena izdelka je izračunana le na podlagi cene materiala, ki je potreben, da učenc dokonča izdelek.

Čas izdelave

Čas izdelave pove koliko časa bo učitelj potreboval, da bo izdela izdelek sam. Podatek je učitelju v pomoč, da zna načrtovati koliko časa potrebuje za pripravo na učno uro.

Število ur

Število ur pove koliko šolskih ur je potrebnih, da razred 25 otrok izdela vsak svoj izdelek. V veliko pomoč nam bodo komentarji učiteljev, ki bodo izdelek preizkusili v razredu. Povratno informacijo o številu ur nam lahko posredujete tudi preko obrazca za sporočanje.

Obrazec za sporočanje

Če menite, da ima kateri izmed izdelkov izbrano napačno kategorijo, da bi bilo smiselno dodati ali odstraniti katero izmed kategorij, da primanjkuje izdelkov določene kategorije, nam lahko sporočite.

Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field